ONJN

Tot ce trebuie să cunoști despre Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc!

ONJN

ONJN este acronimul unei instituții numite Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementarea pieții jocurilor de noroc din România este principalul atribut al acestei instituții, care formulează autorizații și licențe, controlează și monitorizează fiecare operator economic care desfășoară activități legate de gambling, fiind direct subordonată Guvernului României.

Ordonanța de urgență nr.20/2013 a însemnat momentul înființării acestui organism al statului. Această instituție națională a fost creată cu scopul gestionării coerente și concrete a sistemului de acordare a licențelor, de monitorizare și control a activității operatorilor de jocuri de noroc, în vederea fiscalizării corecte și diminuarea fenomenelor de evaziune în domeniu.

Reglementarea jocurilor de noroc este o necesitate reală, într-o societate normală și stabilă. Orice tip de activitate economică de organizare a jocurilor de noroc trebuie să beneficieze de un control atent, în spiritul legii, pentru a elimina fraudele fiscale și totodată pentru a încuraja jocul responsabil care ține sub control dependența.

Ce responsabilități are ONJN ?

Principalele responsabilități ONJN în România sunt :

 • Reglementarea transparentă, legală și corectă a activității economice legate de jocurile de noroc
 • Descoperirea, sancționarea și eliminarea operatorilor de jocuri de noroc care nu respectă strict condițiile impuse de lege sancționa toți operatorii de jocuri de noroc care funcționează ilegal
 • Licențierea și autorizarea operatorilor care funcționează corect, sigur și legal, care oferă jucătorilor un spațiu real sau virtual sigur, cu tranzacții verificate și câștiguri impozitate conform legii
 • Asigurarea unui cadrul legal, care contribuie la oferirea de servicii de calitate, în deplină siguranță, pentru clienții care participă la jocuri de noroc.

Structura ONJN

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și-a stabilit sediul în București, la adresa Calea Victoriei nr. 9 și este condusă de către dl. Tiberiu-Alin-Ion TEODOR – președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc cuprinde 4 departamente:

 • Direcția de autorizare a jocurilor de noroc
 • Direcția pentru informatizare și monitorizare a jocurilor de noroc
 • Direcția cu rol de supraveghere și control
 • Direcția de management

Comitetul de supraveghere cuprinde 9 membri – un Președinte, un Vicepreședinte, un membru din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,un reprezentant al Ministerului de Interne, un membru din partea Consiliului Concurenței, un membru din partea Ministerului Finanțelor, Ministerului Transporturilor, doi reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului.

Cum funcționează Licența ONJN și cine are nevoie de o licența ONJN ?

ONJN este împuternicită să înregistreze operatorii de jocuri de noroc și să emită licențe de funcționare. Licența oricărui organizator legal de jocuri de noroc este la început emisă pentru un an, iar ulterior în urma unui audit al ONJN, se va decide acordarea licenței valabile pentru mai mulți ani.
Activitățile economice pentru care ONJN emit licențe de organizare legală a jocurilor de noroc sunt:

 • Jocuri de loterie online sau offline
 • Pariuri, inclusiv pariuri sportive
 • Jocuri de noroc de tip cazino (jocuri de masă, ruletă, mese de blackjack,etc.)
 • Jocurile de tip slot machine sau video slot
 • Jocuri de bingo organizate în săli reale sau virtuale
 • Jocuri bingo televizate sau online
 • Pariurile online sau alte jocuri de noroc online

Ce tipuri de licență ONJN există?

Cea mai cunoscută licență pe care o au cazinorile legale, case de pariuri și loteriile, este licența clasa 1. Această licență emisă de ONJN este o licență temporară, cu valabilitatea de un an. Apoi, după auditul operatorului de jocuri de noroc, ONJN poate decide acordarea unei licențe definitive, valabilă pentru maximum 10 ani.

Licența clasa 1, oferită de ONJN, certifică respectarea de către operator a tuturor reglementărilor legale, precum și a unor condiții care adaptează platformele de joc clienților din piața românească a jocurilor de noroc. Verificarea concretă a tuturor clienților, asigurarea unor tranzacții perfect legale, în moneda națională, abordarea corectă a unei conduite care încurajează jocul responsabil sunt doar câteva din atributele acestei licențe.

Licența clasa a- 2-a este un alt gen de licență, nou introdus în cadrul legislativ legat de organizarea jocurilor de noroc. O astfel de licență trebuie obligatoriu obținută de către operatorii economici implicați în domeniu dar și pentru organisme de evaluare.

Ce operatori economici au nevoie de obținerea unei licențe clasa a 2 a:

 • operatorii care organzizează și găzduiesc platforme de jocuri de noroc
 • operatorii economici care se ocupă cu producţia, distribuţia, activități de achiziție și livrare a aparatelor necesare organizării jocurilor de noroc
  procesatorii de plăţi
 • operatorii economici care produc sau distribuie software de jocuri de noroc
 • affiliati
 • firme de audit, certificare, evaluare

Ce costuri prespun licențele de clasa 1 și 2 ?

Dacă dorești să afli ce valoare are o taxă de licență sau de înregistrare la ONJN, poți consulta lista aflată pe website-ul instituției. În funcție de activitatea operatorului economic, taxele de licență clasa 1 variază.

Pentru slot machine taxa de licență este de 20.000 euro anual, pentru cazino de 95.000 euro, pentru cub poker de 15.000 euro, iar pentru bingo în sali de joc se plătește o taxă anuală de 10.000 euro.

Pariurile mutuale au o taxă de licență de 45.000 euro iar pariurile în cotă fixă- 25.000 euro. Organizatorii de loterii au de achitat o taxă anuală de 115.000 euro, în timp ce taxa de licență clasa 2 este de 6000 euro anual.

Taxa de înregistrare se plărește separat și este de asemenea diferită, în funcție de activitatea desfășurată.

Ce condiții trebuie îndeplinite de către operatori, pentru a obține o licență ONJN ?

Operatorii economici care doresc să obțină o licență pentru organizarea de jocuri de noroc trebuie să îndeplinească o serie de condiții, în afară de plata unor taxe și de încadrarea legală a companiei. Spațiile de joc reale sau virtuale trebuie să asigure clienților condiții corecte, un mediu sigur și securizat, protecția strictă a datelor personale

Despre website-ul ONJN

Site-ul Oficiulul Național pentru Jocuri de Noroc onjn.gov.ro este spațiul virtual unde poți afla informații despre modul de obținere a licențelor și unde se pot depune documentațiile atunci când aplici pentru o licență.

Pe prima pagină există următoarele secțiuni

 • Lista operatorilor licențiați clasa 1 – secțiunea Aprobat /Approved
 • Lista neagră / Blacklist care cuprinde peste 1300 operatori de jocuri fără licență
 • Petiții
 • Secțiunea unde poți aplica pentru licențe

Documentele necesare licențierii sunt explicate în detaliu pe website-ul ONJN, într-o secțiune specială onjn.gov.ro/apply/documente-necesare-licentiere/

Consultând lista operatorilor licențiați, se pot identifica imediat cazinourile, casele de pariuri, loteriile sau orice alt tip de organizator de jocuri de noroc care activează în mod legal în România, precum și data la care licența sa expiră.

Concluzii

Rolul important al ONJN este azi recunoscut atât de organizatorii de jocuri de noroc, cât și de clienții acestora. Asigurarea unui cadrul legal și a unor tranzacții sigure, preocuparea pentru un joc echitabil, responsabil și corect au adus un plus de valoare industriei de divertisment, iar jocurile de noroc se înscriu azi în rândul activităților economice strict reglementatate.