Spălarea banilor din jocurile de noroc

UE crește riscul de spălare a banilor proveniți din jocurile de noroc online, la cel mai înalt nivel

Uniunea Europeană își continuă lupta împotriva fraudelor financiare, pentru a proteja cetățenii și sistemul financiar al Uniunii împotriva spălării banilor și pentru a elimina finanțarea activităților teroriste. Pentru a extinde domeniul de aplicare al cadrului de reglementare existent și pentru a înlătura eventualele lacune, Consiliul a convenit în decembrie poziția sa , adoptând un regulament privind combaterea spălării banilor (AML) și o nouă directivă (AMLD6).

Împreună cu propunerea de reformare a Regulamentului privind transferul de fonduri, asupra căruia s-a ajuns deja la un acord cu Parlamentul European, acestea vor forma noul regulament UE Anti-Money Laundering, de îndată ce va fi adoptat.

Comisia Europeană a ridicat în acest an nivelul de amenințare cu privire la spălarea banilor proveniți din jocurile de noroc online, la cel mai înalt rating posibil și a cerut praguri mai mici pentru verificările de tipul due diligence, pentru a preveni activitățile de criminalitate financiară.

Plățile în numerar de peste 10.000 EUR vor deveni curând imposibil de efectuat. Încercarea de a rămâne anonim atunci când cumperi sau vinzi cripto-active va deveni tot mai dificilă. Ascunderea în spatele mai multor tipuri de proprietate pe care o practică anumite companii nu va mai funcționa.
Noile reguli UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) vor fi extinse la întregul sector cripto, obligând toți furnizorii de servicii de cripto-active (CASP) să efectueze due diligence necesare asupra clienților lor. Aceasta înseamnă că vor trebui să verifice strict informațiile bazate pe fapte, despre clienții lor.

Consiliul solicită CASP să aplice măsuri de due diligence a clienților atunci când efectuează tranzacții în valoare de minim 1000 EUR și adaugă măsuri pentru atenuarea riscurilor în legătură cu tranzacțiile crypto. Consiliul a introdus, de asemenea, măsuri specifice de verificare pentru relațiile transfrontaliere de corespondență pentru furnizorii de servicii de cripto-active.

Prin limitarea plăților mari în numerar, UE va îngreuna tentativele infractorilor de a spăla banii murdari. Va fi stabilită o limită maximă la nivelul întregii Uniuni Europene de 10.000 EUR pentru plățile în numerar. Statele membre vor avea flexibilitatea de a impune o limită maximă mai mică dacă doresc.

Money Laundering – Spălarea banilor

Comisia Europeană efectuează periodic evaluări supranaționale de risc, determinând riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în diferite sectoare. Anul 2022 este cel de-al treilea an în care sunt evaluate riscurile după variantele precedente din 2019 și mai devreme în 2019. O asemenea evaluare are scopul de a analiza riscurile de money laundering și terrorism financing, dar și propune acțiuni specifice de abordare în cazul constatării unor astfel de tentative, pentru a diminua riscurile.

Jocurile de noroc și toate activitățile comerciale legate de gambling au constituit un capitol aparte, fiecare ramură a acestui domeniu având o evaluare proprie de risc.

Se cunoaște faptul că jocurile de noroc online sunt deosebit de vulnerabile la spălarea banilor și finanțarea terorismului, fiind clasificate cu risc foarte ridicat, de fapt cel mai înalt nivel posibil.

Comisia Europeană a constatat că în pofida numeroaselor măsuri deja implementate de diferiți operatori online în domeniul jocurilor de noroc, există încă un risc ridicat în ce privește spălarea banilor, datorită unor circumstanțe greu de controlat : identitatea reală a clientului face-to face, volumele imense de tranzacții financiare operate de platformele online cu diferiți procesatori de plăți. Mai ales existența cazinourilor crypto online care promovează plăți folosind monede digitale supun la risc sporit și vulnerabilități atât operatorii cât și afiliații. Gradul mare de anonomat în cazul utilizării monedelor virtuale înseamnă un grad sporit de expunere la fenomenul spălării banilor și finanțarea terorismului.

Mecanisme de auto-reglare în piață

Comisia a remarcat de asemenea că pe multe piețe, operatorii s-au auto-reglementat cu un grad rezonabil de succes, dar autoritățile statale nu au oferit suport suficient reprezentanților industriei jocurilor de noroc. Comunicatul UE arată că în anumite state ale Uniunii, operatorii au demonstrat bune practici de auto-reglare și evaluare a riscului, dar că conexiunea și cooperarea cu autoritățile de reglementare pot fi evident îmbunătățite.

Operatorii de jocuri de noroc susțin că nu li se oferă îndrumări clare cu privire la modul de abordare corectă a riscurilor, suportă o lipsa de feedback din partea procesatorilor de plăți care trebuie să furnizeze informații financiare și rapoarte de tranzacții frauduloase.

Recomandările Comisiei Europene au inclus printre altele indicația spre operatori de a implementa praguri limitate mai mici de câștig, retrageri controlate și restricționate în cazul sumelor mari de bani pe care îi furnizează clienților lor. Verificările atente trebuie însoțite și de instruirea corectă și frecventă a personalului din cadrul platformelor online de jocuri de noroc, care au îndatorirea de a se asigura de veridicitatea clienților și de controlul sumelor retrase.

Situația cazinourilor terestre și a caselor de pariuri

Casele de pariuri și cazinourile terestre au fost un domeniu în care Comisia Europeană a constatat o îmbunătățire majoră. După ce a fost evaluată ca fiind cu o vulnerabilitate „foarte mare” în 2019, clasificarea a fost coborâtă la „medie” în 2022.

Reprezentanții Comisiei au declarat că cele mai mari riscuri legate de spălarea banilor la un cazino terestru implică „infiltrarea”, mai exact există membri ai personalului care au legătură cu scheme de spălare a banilor. Cu toate acestea, aceștia au adăugat că testele de conformitate pentru angajați au contribuit la reducerea riscului.

S-a estimat că în cazul jocurilor de noroc organizate la nivel statal, cum sunt loteriile deținute de stat sau de companii publice, de exemplu, nivelul de risc este mai scăzut. Casele de pariuri și cazinourile terestre sunt încă încadrate într-un grad de risc moderat, dar semnificativ, ceea ce înseamnă că au datoria să mențină actualele politici și să le îmbunătățească continuu, pentru a reduce riscul spălării banilor și al finanțării activităților de terorism.

Includerea cazinourilor în lista entităților obligate din cea de-a patra directivă împotriva spălării banilor, precum și în legislația anterioară de combatere a spălării banilor a UE, a jucat, fără îndoială, un rol esențial în calitatea controalelor în vigoare, afirmă reprezentanții Comisiei. Se pare că, în general, cazinourile online reușesc să răspundă nevoii de a pune în aplicare mai multe tipuri stratificate de verificări, având în vedere numărul de activități și de jocuri ce pot fi jucate pe o platformă online.

Pe de altă parte, riscul spălării banilor în poker și pariuri cu amănuntul a fost considerat înalt, în timp ce pentru loterie și aparate de jocuri mecanice din afara cazinourilor a fost estimat ca mediu. Pentru bingo, riscul a fost clasificat drept scăzut. Aceste evaluări au fost toate aceleași ca în 2019.

Situația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurile de noroc din România

Ordinul nr. 370 din 21 decembrie 2021 a reglementat măsuri de prevenire și control legate de riscul spălării banilor și finanțarea terorismului, ca urmare a desfășurării de activități economice legate de jocurile de noroc.

Legislația românească se referă la trei tipuri de furnizori de servicii în domeniul jocurilor de noroc:

 • Companii înregistrate în România care își desfășoară activitatea de servicii în domeniul gambling-ului pe teritoriul României, care dețin o licență de organizare emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ( operatori clasa 1)
 • Sucursale din România ale unor companii străine, care oferă servicii în baza unei licențe de organizare, emisă de ONJN.
 • Companii străine, care oferă servicii de jocuri de noroc desfășurate pe teritoriul României, care dețin o licență eliberată de ONJN.
 • Măsurile prevăzute în Ordinul 370/2021 sunt legate de 4 direcții importante : obligațiile furnizorilor, cerințe legate de proceduri de tip KYC( cunoaște-ți clientul), activitatea de supervizare și control a ONJN și măsuri concrete de combatere a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a activităților de terorism.
  Să vedem, pe rând, ce reglementează efectiv acest ordin în cele 4 direcții:

 • 1. Obligațiile furnizorilor de servicii în domeniul jocurilor de noroc sunt legate de identificarea, evaluarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în conformitate cu politicile și regulile interne stabilite de fiecare operator, cu privire la clientela, tipul de activități de jocuri de noroc, canalele prin care acestea sunt oferite, tipurile de tranzacții și conexiunile în diferite zone geografice.
 • 2. Politicile și regulile interne sunt stabilite luând în considerare o serie de factori de risc specifici fiecărei activități individuale de jocuri de noroc.
 • În plus, în definirea politicilor și regulilor interne, operatorii de jocuri de noroc ar trebui să ia în considerare includerea anumitor măsuri preventive, cum ar fi:

 • Măsuri mai eficiente în ceea ce privește cunoașterea clientelei
 • Mecanisme de evaluare, bazate pe risc în legătură cu clienții și activitățile lor curente
 • Proceduri de raportare și furnizare promptă a datelor, la solicitarea autorităților competente, în formatul și metodologia stabilite de aceste autorități
 • Standarde de angajare clare și verificări periodice ale angajaților
 • Programe de instruire pentru personalul intern cu atribuții de combatere a spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, acțiuni de evaluare și instruire periodică
 • În ceea ce privește clientela, Ordinul 370/2021 impune operatorilor de jocuri de noroc anumite cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientului.
  Prin urmare, înainte de a accepta deschiderea unui cont pe o platformă de jocuri de noroc, operatorii trebuie să aplice măsuri standard de cunoaștere a clientelei, colectarea de informații minime despre clienți, cum ar fi:

 • prenume, nume real, demonstrat de actul de identitate
 • data și locul nașterii
 • numărul personal de identificare ( codul numeric personal)
 • dovada domiciliului stabil pe teritoriul României
 • Operatorii de jocuri de noroc sunt obligați prin lege să verifice documentele și informațiile transmise de clienți, dar să și realizeze o updatare regulată a profilului clientului.

 • 3. În procesul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc, un rol foarte important îl are Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, care desfășoară activități de supraveghere și control. ONJN desfășoară activități de control periodic, la nivel național, cu notificarea prealabilă a operatorilor sau control inopinat, fără notificarea prealabilă a furnizorului.
 • 4. În funcție de specificul activității de jocuri de noroc, operatorii de jocuri de noroc sunt obligați să respecte măsuri generale de contracarare și atenuare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, cum ar fi:
 • Aplicarea sporită a măsurilor standard de cunoaștere a clientelei
 • Urmărirea periodică a comportamentului de joc și a tranzacțiilor financiare
 • Verificarea periodică a detaliilor beneficiarului real, în special a identității acestuia
 • Toate aceste reglementări impuse de autorități în domeniul jocurilor de noroc au rolul de a oferi un mediu de joc cu risc redus, un control eficient al riscurilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Există încă loc de mai bine, pentru a ne alinia regulilor europene în domeniu.

  Să nu uităm că în ce privesc retragerile, jucătorii înregistrați la cazinourile online din România beneficiază de facilități deosebit de relaxate, ca limite superioare de retragere, ceea ce poate însemna nevoia unui control mai riguros în acest sens.

  Lost Password