Lista operatori licenta clasa 2

LISTA AGENTILOR ECONOMICI DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC CU LICENTA ONJN CLASA 2

La noi pe site găsiți toți operatorii de licență de clasa a II-a care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc.

Ce înseamnă licență de clasa a 2-a?

Conform definiției date de legislația românească ce reglementează domeniul jocurilor de noroc, licența de clasa a II-a reprezintă un document cu regim special emis de ONJN, care oferă deținătorului dreptul de a desfășura diverse activități conexe cu jocurile de noroc, fie fizic, fie online.
Operatorilor economici pot solicita obținerea acestor licențe, dar trebuie care îndeplinesc anumite condiții specifice, impuse de ONJN pentru fiecare activitate în parte. Licențele au o valabilitate de 10 ani, cu condiția plătirii la timp a taxelor aferente, în termele stabilite de lege:

 • în primul an de funcționare, până în ziua 25 a lunii;
 • pentru anii 2-10 de funcționare, până cu 10 zile înainte de împlinirea termenului anual.
 • Condiții generale de acordare a licenței de clasa a 2-a

  Legislația românească de reglementare a acestui domeniu de activitate menționează explicit care sunt condițiile de acordare a licenței de clasa a 2-a. Acestea condiții sunt obligatorii și vor fi verificate de ONJN în procesul de acreditare. Operatorii economici trebuie să demonstreze că:

 • dispun de autorizație de funcționare pe domeniul de activitate pentru care solicită licența;
 • numărul de personal este corespunzător pentru realizarea activității preconizate;
 • nu au datorii la bugetul statului;
 • nu sunt într-o stare de incompatibilitate și nu au suferit condamnări penale;
 • La aceste condiții generale, pentru fiecare tip de activitate mai sunt solicitate și alte condiții suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorii care solicită licență de clasa a 2-a.

  Tipuri de activități ce pot fi derulate de operatorii ce dețin licență de clasa a 2-a

  La noi pe site se găsesc toți operatorii cu licență de clasa a 2-a care sunt acreditați să desfășoare activități în domeniul jocurilor de noroc. Enumerăm și noi aceste activități:

  1. Management şi diverse facilități de găzduire pe platforma lor de jocuri

  Legislația română precizează că cel două tipuri de activități pot fi derulate de companii economici care dețin:

 • fie platforme de management și integrare specifice jocurilor de noroc la distanță;
 • fie centre de date, stocate pe servere.
 • Pentru a obține licența pe acest tip de activitate, acești operatori mai trebuie să îndeplinească și alte condiții suplimentare de funcționare:

 • dovada deținerii platformei informatice sau a spațiului de găzduire a serverelor dedicate jocurilor de noroc;
 • depunerea unei declarații de conformitate, asumate de operator;
 • depunerea unor certificate de cazier judiciar.
 • 2. Producţie, reparaţii şi întreţinere a mijloacele de joc, precum și import, export, achiziţie și livrare intracomunitară, precum și alte activităţi cu componente de joc

  Pentru acești operatori, legislația impune câteva condiții suplimentare pentru acordarea licenței de clasa a 2-a, precum:

 • asumarea declarațiilor de conformitate;
 • depunerea unor certificate de cazier judiciar prin care operatorii economici demonstrează că nu au fost condamnați pentru infracțiuni cu intenție;
  aceste documente pot fi emise atât de autoritățile române, cât și de cele străine.
 • 3. Procesatori plăți

  Conform normelelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009, procesatorul de plăți este orice prestator de servicii de plată în domeniul jocurilor de noroc.
  Condițiile suplimentare pentru a acordarea licenței de clasa a II-a pentru acești operatori economice sunt:

 • documente de arată autorizarea companiei ca instituției de plată sau acrea atestă dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiționale;
 • depunerea unor certificate de cazier judiciar; aceste documente pot fi emise atât de autoritățile române, cât și de cele străine.
 • 4. Producție și distribuție de software specific industriei jocurilor de noroc

  Acești operatori economici pot funcționa legal, doar dacă pot face dovada îndeplinirii unor condiții suplimentare de acreditare, precum:

 • prezentarea obligatorie a documentelor care certifică dreptul operatorului de a distribui un anumit program informatic;
 • prezentarea unor declarații de conformitate a produselor și serviciilor, pe care dorește să le ofere acesta;
 • documente care demonstrează eligibilitatea.
 • În această categorie de activități ce pot fi acreditate mai sunt incluse și cele ale societăților care transmit imagini cu jocurile de noroc caracteristice cazinourilor. Aceste companii mai au obligația suplimentară de face dovada deținerii spațiului de exploatare și a contractelor de furnizare pe care le deține.

  5. Afiliați

  Conform legislației române, afiliați pot fi orice persoană fizică sau juridică ce poate realiza venituri prin direcționarea jucătorilor de pe site-ul acestuia spre cea a operatorului de jocuri de noroc. Operațiunea de afiliere este reglementată printr-un contract încheiat cu un organizator de jocuri la distanță.

  În cazul acestui tip de activitate, condițiile suplimentare de acordare a atestatului de funcționare implică:

 • descrierea activităților ce for fi desfășurate, precum și domeniile de internet pe care va activa;
 • depunerea unor caziere judiciare specifice.
 • 6. Certificatori

  Legislația de bază pe domeniul jocurilor de noroc definește termenul de certificator a conformității cu normele tehnice acea societate specializată ce poate verifica condițiile tehnice în care se derulează operațiunile de pariere/ joc, fie online, fie în cazinouri și agenții fizice.

  Pentru operatorii economici ce vor să exercite atribuții de certificare, legea impune anumite condiții suplimentare pentru acreditare:

 • obligativitatea operatorului de a deține una dintre următoarele acreditări: ISO, ISO 17025, ISO 17020;
 • demonstrarea independenței față de organizatorii de jocuri de noroc, pentru a-și putea derula activitatea cu obiectivitatea.
 • 7. Auditori

  Acești operatori economic au ca obiect principal de activitate auditarea din punct de vedere tehnic și financiar a operatorilor de jocuri de noroc în vederea acreditării lor de către ONJN.

  Această licențiere pe clasa a II-a pentru derularea acestui tip de activitate, implică obligatoriu îndeplinirea următoarelor condiții suplimentare specifice:

 • deținerea unor certificări de tip ISO, dar și specializați în atestarea acestor standarde;
 • demonstrarea independenței operatorului economic față de organizatorii jocurilor de noroc;
 • depunerea cazierelor juridice corespunzătoare.
 • 8. Companii de evaluare a conformității

  Aceste companii/organizatii au ca principal obiect de activitate verificarea tehnică a jocurilor de noroc, poker, slot machine din cazinouri, săli de bingo, tombolelor etc. pentru a putea primi autorizații de exploatare.

  Acest tip de activitate specifică implică îndeplinirea unor condiții specifice de acreditare:

 • deținerea unor certificări de tip ISO, fie ISO 17025 și ISO 17020;
 • demonstrarea independenței față de organizatorii de jocuri de noroc;
 • depunerea unor certificate de cazier juridic pentru a demonstra corectitudine legală demonstrată de companie de-a lungul timpul.
 • Lost Password